Nawigacja:   Rachunki  Konto osobiste
Dzisiaj jest: 17.10.2017
Konto osobiste

Pakiety:

 • SGB Impuls
  Rachunek przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób do 30 roku życia
 • SGB Priorytet
 • Osoba fizyczna w wieku od 30 do 60 lat.
 • SGB Konkret
  Konto przeznaczone dla osób w wieku powyżej 60 lat, pobierających świadczenia z tytułu emerytury lub renty, umożliwiające wygodne zarządzanie swoimi finansami
 • SGB Prestiż
  Pakiet przeznaczony jest dla osób zamożnych i oczekujących od banku przywilejów VIP-a, których miesięczne wpływy na rachunek wynoszą minimum 5.000 złotych.

 Warunki otwarcia:

 • ROR może być otwarty dla jednej lub kilku osób zwanych Współposiadaczami, z podaniem ich nazwisk i imion, z zastrzeżeniem, iż Współposiadaczami mogą być tylko rezydenci lub tylko nierezydenci.
 • Rachunek wspólny nie może być prowadzony na rzecz osób, z których jedna jest małoletnia.
Bank Spółdzielczy w Gąsocinie
ul. Główna 25
06-440 Gąsocin
tel./faks: (23) 671 40 93