Dzisiaj jest: 17.10.2017
Pytania i odpowiedzi

Logowanie do usługi

  1. Wpisz identyfikator użytkownika (otrzymany od banku po podpisaniu umowy)
  2. Hasło maskowane (wpisujesz losowo wybrane przez system znaki z hasła)

Hasło maskowane

Czym jest?
Hasło maskowane różni się od zwyczajnego hasła tym, że nie podaje się go w całości, ale wpisuje się tylko jego wybrane znaki. System może np. poprosić Cię o wpisanie pierwszego, piątego i ósmego znaku i na tej podstawie zweryfikuje Cię jako klienta.

Do czego służy?
Taki sposób logowania utrudnia znacząco pracę internetowym szpiegom. Ewentualny przestępca, który mógłby śledzić wpisywane przez Ciebie na klawiaturze znaki nie pozna Twojego hasła, a co najwyżej jego wybrane litery i cyfry. Bez znajomości ich prawdziwej kolejności i układu nie może uzyskać dostępu do Twojego konta.

Jak działa?
Przy każdym logowaniu do usług elektronicznych system prosił Cię będzie o wprowadzenie wybranych cyfr i liczb z Twojego hasła. Zostaną one podświetlone na biało. System może także poprosić Cię o podanie większej ilości znaków niż rzeczywiście posiada Twoje hasło. Pamiętaj, aby pozostawić te pola puste.
Korzystając z hasła maskowanego przy logowaniu za każdym razem wprowadzać będziesz różne znaki. Dzięki temu Twoje konto w BS Gąsocin jest jeszcze lepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.

Bank Spółdzielczy w Gąsocinie
ul. Główna 25
06-440 Gąsocin
tel./faks: (23) 671 40 93