Dzisiaj jest: 17.10.2017
Poradnik bankomatowy

W dzisiejszych czasach wypłata gotówki z bankomatu ma wiele zalet, do których należy m.in. brak konieczności noszenia przy sobie gotówki oraz dostęp do niej prawie na każde żądanie.
Udana próba podjęcia pieniędzy z bankomatu uzależniona jest od spełnienia trzech podstawowych warunków:

 

 1. Trzeba posiadać aktywną i podpisaną kartę bankomatową. Klienci Banku Spółdzielczego w Gąsocinie mają dostęp do kart: VISA Electron, VISA Electron Business, VISA Electron dla młodzieży lub Maestro.
 2. Należy pamiętać numer PIN do karty, za pomocą której chcemy wypłacić gotówkę. Należy przy tym wspomnieć, że numer ten należy PAMIĘTAĆ, nie wolno go nigdzie zapisywać, a zwłaszcza na karcie obok podpisu.
 3. Należy znaleźć czynny bankomat obsługujący posiadaną kartę. Jest to o tyle proste, że na ekranie nieczynnego bankomatu widnieje odpowiedni napis, a loga obsługiwanych kart umieszcza się na belce (często podświetlonej) nad bankomatem.


Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, możemy przystąpić do wypłacania gotówki:

 • Podchodzimy do bankomatu i lokalizujemy szczelinę do włożenia karty, która znajduje się zazwyczaj w okolicach ekranu.
 • W okolicach szczeliny widnieje rysunek informujący nas, jak kartę wsunąć.
 • Wsuwamy kartę. Karta powinna dać się wsunąć bez większych oporów (na czas transakcji bankomat wciągnie kartę do środka). Nie wciskamy karty na siłę - wtedy urządzenie może kartę wziąć i nie oddać.
 • Na ekranie może pojawić się prośba o wybranie języka, w którym dokonywać będziemy transakcji. Wybieramy przycisk obok napisu oznaczającego najdogodniejszy dla nas język (najczęściej jest to "Polski").
 • Wprowadzamy kod PIN i potwierdzamy jego poprawność przyciskiem obok napisu "Poprawnie". W przypadku mylnego wprowadzenia kodu przysługują nam jeszcze trzy próby (ale łącznie, do końca dnia).

Uwaga: Czwarte, kolejne, użycie karty po 3 próbach wprowadzenia błędnego kodu PIN raz za razem w ciągu dnia (nawet w różnych bankomatach i urządzeniach POS) spowoduje zatrzymanie karty przez bankomat.

 • Następnie wybieramy czynność, którą chcemy przeprowadzić.

Uwaga: W naszych bankomatach oraz w bankomatach Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych można także sprawdzić wysokość dostępnych środków, oraz doładować konto telefonu komórkowego typu Prepaid.

 • Po wybraniu wypłaty gotówki wybieramy kwotę jaką chcemy podjąć i czekamy. W przypadku wpisania błędnego kodu PIN zostaniemy poproszeni o wprowadzenie poprawnego.
 • W pierwszej kolejności bankomat odda nam kartę, którą należy bezzwłocznie odebrać i schować. Nieodebraną kartę bankomat zatrzyma.
 • Zaraz po odebraniu karty, bankomat wysunie banknoty (z reguły odpowiedni wylot umiejscowiony jest poniżej ekranu), które - podobnie jak kartę - należy natychmiast odebrać. Nieodebrane pieniądze bankomat zatrzyma, a nasze konto obciąży wypłatą.
 • Gdy wcześniej wybraliśmy opcję wydruku potwierdzenia wypłaty, czekamy jeszcze na wydruk.
 • To wszystko. Jeszcze tylko sprawdzamy, czy mamy przy sobie wszystko (siatki, torby, portfel). Jeśli tak, to odchodzimy od bankomatu, gotowi do zakupów.
Bank Spółdzielczy w Gąsocinie
ul. Główna 25
06-440 Gąsocin
tel./faks: (23) 671 40 93