Dzisiaj jest: 17.10.2017
Poradnik kartowy

Bankomat zabrał mi kartę, dlaczego?
Przyczyn zatrzymania karty przez bankomat jest kilka:

 • Spóźniliśmy się z odbiorem karty z bankomatu
 • Wprowadziliśmy czterokrotnie błędny kod PIN
 • Nasza karta jest zastrzeżona, wtedy każda próba użycia karty spowoduje jej zatrzymanie
 • Posiadana karta jest przeterminowana
 • W czasie transakcji nastąpiła awaria bankomatu

Jak pobrać gotówkę z bankomatu?
Podręczną instrukcję obsługi bankomatu można znaleźć w dziale Poradnik bankomatowy.

Nie mogę wypłacić pieniędzy z bankomatu, dlaczego?
Podobnie jak w przypadku zatrzymania karty przez bankomat, niemożność wypłacenia gotówki z bankomatu może być spowodowana kilkoma przyczynami:

 • Wypłacenie określonej ilości gotówki spowodowałoby przekroczenie sumy dziennego/miesięcznego limitu na karcie
 • Saldo na naszym rachunku jest mniejsze niż oczekiwana wypłata
 • Bankomat nie może się połączyć z Centrum Autoryzacyjnym

Nie mogę zapłacić kartą za zakupy, dlaczego?
Na taki stan rzeczy może wpłynąć kilka następijących faktów:

 • Zapłacenie za zakupy o określonej wartości spowodowałoby przekroczenie sumy dziennego/miesięcznego limitu na karcie
 • Saldo na naszym rachunku jest mniejsze niż kwota transakcji
 • Terminal POS nie może się połączyć z Centrum Autoryzacyjnym

Po co mam podpisywać kartę?
Kartę należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, gdyż:

 • Transakcję bezgotówkową potwierdzamy podpisem. Sprzedawca sprawdzi zgodność podpisu na karcie i paragonie (w przypadku niezgodności ma prawo zatrzymać kartę)
 • W przypadku nieautoryzowanego użycia karty (transakcja skradzioną nam kartą) reklamacja nie będzie pozytywnie rozpatrzona gdy karta będzie niepodpisana. Sytuacja się powtórzy w przypadku, gdy kartę podpiszemy parafką.

Ukradziono mi kartę, co mam zrobić?
Najważniejsze: nie wpadać w panikę. Jeżeli nigdzie nie zapisywaliśmy kodu PIN, to już dobrze. Kartę można zastrzec na dwa sposoby:

 1. Zgłosić to zdarzenie do jednostki Banku, w którym kartę otrzymaliśmy. Jest to sposób raczej powolny.
 2. Zastrzec kartę w First Data Polska pod numerem telefonu +48 22 515-31-50. Aby karta została zastrzeżona natychmiastowo musimy znać:
 • imię i nazwisko
 • numer karty (nie konieczne)
 • data urodzenia
 • adres
 • nazwisko panieńskie matki

Czym więcej z informacji wymienionych powyżej, tym lepiej. Numer karty możemy zapisać na karteczce, którą otrzymaliśmy razem z kartą. Ewentualnie można udać się do swojej jednostki banku, gdzie po weryfikacji danych taką informację (numer karty) powinno nam się udostępnić.

Zmieniły się moje dane adresowe lub osobowe, co dalej?
Wszelkie zmiany naszych danych osobowych i adresowych powinniśmy niezwłocznie zgłaszać do jednostki banku, w której mamy rachunek z kartą. Zmiana danych zamieszczonych na karcie (nazwisko) pociąga za sobą konieczność wyrobienia duplikatu karty. Wyrobienie duplikatu jest wskazane gdyż ustawa z 12 października 2003 umożliwia sprzedawcy/kasjerowi sprawdzenie zgodności danych umieszczonych na karcie i w dokumencie tożsamości. W przypadku stwierdzenia niezgodności obsługa ma prawo kartę zatrzymać.

Zapomniałam/em kodu PIN, co dalej?
Kod PIN jest przypisywany do karty więc obsługa banku, ani inne osoby nie są wstanie pomóc nam w przypomnieniu tego numeru. W tym przypadku mamy tylko jedno wyjście: idziemy do jednostki banku, informujemy, że zapomnieliśmy kodu PIN i prosimy o wydanie duplikatu karty z nowym PINem. Obsługa powinna dysponować odpowiednim wnioskiem, który wypełniamy. Aktualna karta zostanie nam odebrana, a na jej miejsce w ciągu 1-2 tygodni dostaniemy nową, z tym samym numerem, okresem ważności, ale nowym numerem PIN.

 

Bank Spółdzielczy w Gąsocinie
ul. Główna 25
06-440 Gąsocin
tel./faks: (23) 671 40 93