Nawigacja:   Lokaty  Lokaty standardowe
Dzisiaj jest: 17.10.2017
Terminowe lokaty oszczędnościowe
Terminowe lokaty oszczędnościowe mogą być otwierane i prowadzone w ramach:
  • umowy rachunku Unikonto (dla posiadaczy tego rachunku),
  • umowy rachunku standardowej terminowej lokaty oszczędnościowej (dla klientów nieposiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Unikonto).

Kwota lokaty
Minimalna kwota lokaty: 1.000 zł
Minimalna kwota lokaty z negocjowanym oprocentowaniem: 100.000 zł

Okresy na jaki otwierana jest lokata
Lokaty zakładane są na okresy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 36, 48 miesięcy.

Oprocentowanie
Środki pieniężne zgromadzone na terminowej lokacie oszczędnościowej oprocentowane są według stopy procentowej określonej w tabeli oprocentowania.

Opłaty i prowizje
Nie pobiera się prowizji za otwieranie i prowadzenie rachunku standardowych terminowych lokat oszczędnościowych.

Odsetki od lokaty
Odsetki od lokaty zgodnie z dyspozycją mogą być:

  • przekazane na wskazany rachunek bankowy,
  • dopisane do kwoty lokaty,
  • wypłacane jednorazowo gotówką.

System Gwarantowania Depozytów
Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Regulamin oszczędnościowych lokat terminowych dla sób fizycznych w złotych w Banku Spółdzielczym w Gąsocinie.
Regulamin otwierania i prowadzenia reachunków depozytów terminowych dla przedsiębiorców walucie polskiej w Banku Spółdzielczym w Gąsocinie.

 

Bank Spółdzielczy w Gąsocinie
ul. Główna 25
06-440 Gąsocin
tel./faks: (23) 671 40 93